Hong Kong está 13 horas por delante de Toronto

Hong Kong
HKT (UTC+0800)
10:04:56 AM
Vi, 27/11/2020
Toronto
EST (UTC-0500)
09:04:56 PM
Ju, 26/11/2020

Tiempo de vuelo

Los dos lugares están a 12546 kilómetros de distancia.

Un vuelo sin escalas durará aproximadamente 15 horas 40 minutos.

Hong Kong & Toronto - Hora por Hora Lista de Diferencia de Tiempo

Hong Kong 00:00 01:00 02:00 03:00 04:00 05:00 06:00 07:00 08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00 22:00 23:00
Toronto 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00 22:00 23:00 00:00 01:00 02:00 03:00 04:00 05:00 06:00 07:00 08:00 09:00 10:00
Toronto 00:00 01:00 02:00 03:00 04:00 05:00 06:00 07:00 08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00 22:00 23:00
Hong Kong 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00 22:00 23:00 00:00 01:00 02:00 03:00 04:00 05:00 06:00 07:00 08:00 09:00 10:00 11:00 12:00

Hong Kong & Toronto - Diferencia horaria durante 2020

diferencia horaria Hora de inicio Hora de finalización Zona horaria de Hong Kong Zona horaria de Toronto
13 horas 01/01/2020
00:00:00 UTC
08/03/2020
07:00:00 UTC
HKT (UTC+0800) EST (UTC-0500)
12 horas 08/03/2020
07:00:00 UTC
01/11/2020
06:00:00 UTC
HKT (UTC+0800) EDT (UTC-0400)
13 horas 01/11/2020
06:00:00 UTC
01/01/2021
00:00:00 UTC
HKT (UTC+0800) EST (UTC-0500)

Hong Kong & Toronto - Diferencia horaria durante 2021

diferencia horaria Hora de inicio Hora de finalización Zona horaria de Hong Kong Zona horaria de Toronto
13 horas 01/01/2021
00:00:00 UTC
14/03/2021
07:00:00 UTC
HKT (UTC+0800) EST (UTC-0500)
12 horas 14/03/2021
07:00:00 UTC
07/11/2021
06:00:00 UTC
HKT (UTC+0800) EDT (UTC-0400)
13 horas 07/11/2021
06:00:00 UTC
01/01/2022
00:00:00 UTC
HKT (UTC+0800) EST (UTC-0500)