Hong Kong está 11 horas por delante de Barra Mansa, Río de Janeiro

Hong Kong
HKT (UTC+0800)
12:08:43 AM
Lu, 01/03/2021

Tiempo de vuelo

Los dos lugares están a 17793 kilómetros de distancia.

Un vuelo sin escalas durará aproximadamente 22 horas 14 minutos.

Hong Kong & Barra Mansa, Río de Janeiro - Hora por Hora Lista de Diferencia de Tiempo

Hong Kong 00:00 01:00 02:00 03:00 04:00 05:00 06:00 07:00 08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00 22:00 23:00
Barra Mansa, Río de Janeiro 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00 22:00 23:00 00:00 01:00 02:00 03:00 04:00 05:00 06:00 07:00 08:00 09:00 10:00 11:00 12:00
Barra Mansa, Río de Janeiro 00:00 01:00 02:00 03:00 04:00 05:00 06:00 07:00 08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00 22:00 23:00
Hong Kong 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00 22:00 23:00 00:00 01:00 02:00 03:00 04:00 05:00 06:00 07:00 08:00 09:00 10:00

Hong Kong & Barra Mansa, Río de Janeiro - Diferencia horaria durante 2021

diferencia horaria Hora de inicio Hora de finalización Zona horaria de Hong Kong Zona horaria de Barra Mansa, Río de Janeiro
10 horas 01/01/2021
00:00:00 UTC
21/02/2021
02:00:00 UTC
HKT (UTC+0800) BRST (UTC-0200)
11 horas 21/02/2021
02:00:00 UTC
17/10/2021
03:00:00 UTC
HKT (UTC+0800) BRT (UTC-0300)
10 horas 17/10/2021
03:00:00 UTC
01/01/2022
00:00:00 UTC
HKT (UTC+0800) BRST (UTC-0200)

Hong Kong & Barra Mansa, Río de Janeiro - Diferencia horaria durante 2022

diferencia horaria Hora de inicio Hora de finalización Zona horaria de Hong Kong Zona horaria de Barra Mansa, Río de Janeiro
10 horas 01/01/2022
00:00:00 UTC
20/02/2022
02:00:00 UTC
HKT (UTC+0800) BRST (UTC-0200)
11 horas 20/02/2022
02:00:00 UTC
16/10/2022
03:00:00 UTC
HKT (UTC+0800) BRT (UTC-0300)
10 horas 16/10/2022
03:00:00 UTC
01/01/2023
00:00:00 UTC
HKT (UTC+0800) BRST (UTC-0200)