Hong Kong está 3 horas detrás de Melbourne

Hong Kong
HKT (UTC+0800)
07:00:12 AM
Ju, 25/02/2021
Melbourne
AEDT (UTC+1100)
10:00:12 AM
Ju, 25/02/2021

Tiempo de vuelo

Los dos lugares están a 7417 kilómetros de distancia.

Un vuelo sin escalas durará aproximadamente 9 horas 16 minutos.

Hong Kong & Melbourne - Hora por Hora Lista de Diferencia de Tiempo

Hong Kong 00:00 01:00 02:00 03:00 04:00 05:00 06:00 07:00 08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00 22:00 23:00
Melbourne 03:00 04:00 05:00 06:00 07:00 08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00 22:00 23:00 00:00 01:00 02:00
Melbourne 00:00 01:00 02:00 03:00 04:00 05:00 06:00 07:00 08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00 22:00 23:00
Hong Kong 21:00 22:00 23:00 00:00 01:00 02:00 03:00 04:00 05:00 06:00 07:00 08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00

Hong Kong & Melbourne - Diferencia horaria durante 2021

diferencia horaria Hora de inicio Hora de finalización Zona horaria de Hong Kong Zona horaria de Melbourne
-3 hora 01/01/2021
00:00:00 UTC
03/04/2021
16:00:00 UTC
HKT (UTC+0800) AEDT (UTC+1100)
-2 hora 03/04/2021
16:00:00 UTC
02/10/2021
16:00:00 UTC
HKT (UTC+0800) AEST (UTC+1000)
-3 hora 02/10/2021
16:00:00 UTC
01/01/2022
00:00:00 UTC
HKT (UTC+0800) AEDT (UTC+1100)

Hong Kong & Melbourne - Diferencia horaria durante 2022

diferencia horaria Hora de inicio Hora de finalización Zona horaria de Hong Kong Zona horaria de Melbourne
-3 hora 01/01/2022
00:00:00 UTC
02/04/2022
16:00:00 UTC
HKT (UTC+0800) AEDT (UTC+1100)
-2 hora 02/04/2022
16:00:00 UTC
01/10/2022
16:00:00 UTC
HKT (UTC+0800) AEST (UTC+1000)
-3 hora 01/10/2022
16:00:00 UTC
01/01/2023
00:00:00 UTC
HKT (UTC+0800) AEDT (UTC+1100)