Munich está 6 horas detrás de Shenzhen

Munich
CEST (UTC+0200)
08:49:37 PM
Ju, 25/07/2024
Shenzhen
CST (UTC+0800)
02:49:37 AM
Vi, 26/07/2024

Tiempo de vuelo

Los dos lugares están a 9036 kilómetros de distancia.

Un vuelo sin escalas durará aproximadamente 11 horas 17 minutos.

Munich & Shenzhen - Hora por Hora Lista de Diferencia de Tiempo

Munich 00:00 01:00 02:00 03:00 04:00 05:00 06:00 07:00 08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00 22:00 23:00
Shenzhen 06:00 07:00 08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00 22:00 23:00 00:00 01:00 02:00 03:00 04:00 05:00
Shenzhen 00:00 01:00 02:00 03:00 04:00 05:00 06:00 07:00 08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00 22:00 23:00
Munich 18:00 19:00 20:00 21:00 22:00 23:00 00:00 01:00 02:00 03:00 04:00 05:00 06:00 07:00 08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00

Munich & Shenzhen - Diferencia horaria durante 2024

diferencia horaria Hora de inicio Hora de finalización Zona horaria de Munich Zona horaria de Shenzhen
-7 hora 01/01/2024
00:00:00 UTC
31/03/2024
01:00:00 UTC
CET (UTC+0100) CST (UTC+0800)
-6 hora 31/03/2024
01:00:00 UTC
27/10/2024
01:00:00 UTC
CEST (UTC+0200) CST (UTC+0800)
-7 hora 27/10/2024
01:00:00 UTC
01/01/2025
00:00:00 UTC
CET (UTC+0100) CST (UTC+0800)

Munich & Shenzhen - Diferencia horaria durante 2025

diferencia horaria Hora de inicio Hora de finalización Zona horaria de Munich Zona horaria de Shenzhen
-7 hora 01/01/2025
00:00:00 UTC
30/03/2025
01:00:00 UTC
CET (UTC+0100) CST (UTC+0800)
-6 hora 30/03/2025
01:00:00 UTC
26/10/2025
01:00:00 UTC
CEST (UTC+0200) CST (UTC+0800)
-7 hora 26/10/2025
01:00:00 UTC
01/01/2026
00:00:00 UTC
CET (UTC+0100) CST (UTC+0800)