Heidelberg está 7 horas detrás de Tokio

Heidelberg
CEST (UTC+0200)
12:15:27 PM
Mi, 08/07/2020
Tokio
JST (UTC+0900)
07:15:27 PM
Mi, 08/07/2020

Tiempo de vuelo

Los dos lugares están a 9391 kilómetros de distancia.

Un vuelo sin escalas durará aproximadamente 11 horas 44 minutos.

Heidelberg & Tokio - Hora por Hora Lista de Diferencia de Tiempo

Heidelberg 00:00 01:00 02:00 03:00 04:00 05:00 06:00 07:00 08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00 22:00 23:00
Tokio 07:00 08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00 22:00 23:00 00:00 01:00 02:00 03:00 04:00 05:00 06:00
Tokio 00:00 01:00 02:00 03:00 04:00 05:00 06:00 07:00 08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00 22:00 23:00
Heidelberg 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00 22:00 23:00 00:00 01:00 02:00 03:00 04:00 05:00 06:00 07:00 08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00

Heidelberg & Tokio - Diferencia horaria durante 2020

diferencia horaria Hora de inicio Hora de finalización Zona horaria de Heidelberg Zona horaria de Tokio
-8 hora 01/01/2020
00:00:00 UTC
29/03/2020
01:00:00 UTC
CET (UTC+0100) JST (UTC+0900)
-7 hora 29/03/2020
01:00:00 UTC
25/10/2020
01:00:00 UTC
CEST (UTC+0200) JST (UTC+0900)
-8 hora 25/10/2020
01:00:00 UTC
01/01/2021
00:00:00 UTC
CET (UTC+0100) JST (UTC+0900)

Heidelberg & Tokio - Diferencia horaria durante 2021

diferencia horaria Hora de inicio Hora de finalización Zona horaria de Heidelberg Zona horaria de Tokio
-8 hora 01/01/2021
00:00:00 UTC
28/03/2021
01:00:00 UTC
CET (UTC+0100) JST (UTC+0900)
-7 hora 28/03/2021
01:00:00 UTC
31/10/2021
01:00:00 UTC
CEST (UTC+0200) JST (UTC+0900)
-8 hora 31/10/2021
01:00:00 UTC
01/01/2022
00:00:00 UTC
CET (UTC+0100) JST (UTC+0900)