París está 3 horas detrás de Dubai

París
CET (UTC+0100)
10:42:01 PM
Sa, 24/02/2024
Dubai
GST (UTC+0400)
01:42:01 AM
Do, 25/02/2024

Tiempo de vuelo

Los dos lugares están a 5271 kilómetros de distancia.

Un vuelo sin escalas durará aproximadamente 6 horas 35 minutos.

París & Dubai - Hora por Hora Lista de Diferencia de Tiempo

París 00:00 01:00 02:00 03:00 04:00 05:00 06:00 07:00 08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00 22:00 23:00
Dubai 03:00 04:00 05:00 06:00 07:00 08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00 22:00 23:00 00:00 01:00 02:00
Dubai 00:00 01:00 02:00 03:00 04:00 05:00 06:00 07:00 08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00 22:00 23:00
París 21:00 22:00 23:00 00:00 01:00 02:00 03:00 04:00 05:00 06:00 07:00 08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00

París & Dubai - Diferencia horaria durante 2024

diferencia horaria Hora de inicio Hora de finalización Zona horaria de París Zona horaria de Dubai
-3 hora 01/01/2024
00:00:00 UTC
31/03/2024
01:00:00 UTC
CET (UTC+0100) GST (UTC+0400)
-2 hora 31/03/2024
01:00:00 UTC
27/10/2024
01:00:00 UTC
CEST (UTC+0200) GST (UTC+0400)
-3 hora 27/10/2024
01:00:00 UTC
01/01/2025
00:00:00 UTC
CET (UTC+0100) GST (UTC+0400)

París & Dubai - Diferencia horaria durante 2025

diferencia horaria Hora de inicio Hora de finalización Zona horaria de París Zona horaria de Dubai
-3 hora 01/01/2025
00:00:00 UTC
30/03/2025
01:00:00 UTC
CET (UTC+0100) GST (UTC+0400)
-2 hora 30/03/2025
01:00:00 UTC
26/10/2025
01:00:00 UTC
CEST (UTC+0200) GST (UTC+0400)
-3 hora 26/10/2025
01:00:00 UTC
01/01/2026
00:00:00 UTC
CET (UTC+0100) GST (UTC+0400)