París está 0 hora detrás de Munich

París
CEST (UTC+0200)
06:13:44 PM
Do, 31/05/2020
Munich
CEST (UTC+0200)
06:13:44 PM
Do, 31/05/2020

Tiempo de vuelo

Los dos lugares están a 683 kilómetros de distancia.

Un vuelo sin escalas durará aproximadamente 0 hora 51 minutos.

París & Munich - Hora por Hora Lista de Diferencia de Tiempo

París 00:00 01:00 02:00 03:00 04:00 05:00 06:00 07:00 08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00 22:00 23:00
Munich 00:00 01:00 02:00 03:00 04:00 05:00 06:00 07:00 08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00 22:00 23:00
Munich 00:00 01:00 02:00 03:00 04:00 05:00 06:00 07:00 08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00 22:00 23:00
París 00:00 01:00 02:00 03:00 04:00 05:00 06:00 07:00 08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00 22:00 23:00

París & Munich - Diferencia horaria durante 2020

diferencia horaria Hora de inicio Hora de finalización Zona horaria de París Zona horaria de Munich
0 hora 01/01/2020
00:00:00 UTC
29/03/2020
01:00:00 UTC
CET (UTC+0100) CET (UTC+0100)
0 hora 29/03/2020
01:00:00 UTC
25/10/2020
01:00:00 UTC
CEST (UTC+0200) CEST (UTC+0200)
0 hora 25/10/2020
01:00:00 UTC
01/01/2021
00:00:00 UTC
CET (UTC+0100) CET (UTC+0100)

París & Munich - Diferencia horaria durante 2021

diferencia horaria Hora de inicio Hora de finalización Zona horaria de París Zona horaria de Munich
0 hora 01/01/2021
00:00:00 UTC
28/03/2021
01:00:00 UTC
CET (UTC+0100) CET (UTC+0100)
0 hora 28/03/2021
01:00:00 UTC
31/10/2021
01:00:00 UTC
CEST (UTC+0200) CEST (UTC+0200)
0 hora 31/10/2021
01:00:00 UTC
01/01/2022
00:00:00 UTC
CET (UTC+0100) CET (UTC+0100)