Lautoka está 5 horas por delante de Bangkok

Lautoka
FJT (UTC+1200)
05:40:19 AM
Ju, 29/10/2020
Bangkok
ICT (UTC+0700)
12:40:19 AM
Ju, 29/10/2020

Tiempo de vuelo

Los dos lugares están a 9136 kilómetros de distancia.

Un vuelo sin escalas durará aproximadamente 11 horas 25 minutos.

Lautoka & Bangkok - Hora por Hora Lista de Diferencia de Tiempo

Lautoka 00:00 01:00 02:00 03:00 04:00 05:00 06:00 07:00 08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00 22:00 23:00
Bangkok 19:00 20:00 21:00 22:00 23:00 00:00 01:00 02:00 03:00 04:00 05:00 06:00 07:00 08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00
Bangkok 00:00 01:00 02:00 03:00 04:00 05:00 06:00 07:00 08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00 22:00 23:00
Lautoka 05:00 06:00 07:00 08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00 22:00 23:00 00:00 01:00 02:00 03:00 04:00

Lautoka & Bangkok - Diferencia horaria durante 2020

diferencia horaria Hora de inicio Hora de finalización Zona horaria de Lautoka Zona horaria de Bangkok
6 horas 01/01/2020
00:00:00 UTC
18/01/2020
14:00:00 UTC
FJST (UTC+1300) ICT (UTC+0700)
5 horas 18/01/2020
14:00:00 UTC
31/10/2020
14:00:00 UTC
FJT (UTC+1200) ICT (UTC+0700)
6 horas 31/10/2020
14:00:00 UTC
01/01/2021
00:00:00 UTC
FJST (UTC+1300) ICT (UTC+0700)

Lautoka & Bangkok - Diferencia horaria durante 2021

diferencia horaria Hora de inicio Hora de finalización Zona horaria de Lautoka Zona horaria de Bangkok
6 horas 01/01/2021
00:00:00 UTC
16/01/2021
14:00:00 UTC
FJST (UTC+1300) ICT (UTC+0700)
5 horas 16/01/2021
14:00:00 UTC
06/11/2021
14:00:00 UTC
FJT (UTC+1200) ICT (UTC+0700)
6 horas 06/11/2021
14:00:00 UTC
01/01/2022
00:00:00 UTC
FJST (UTC+1300) ICT (UTC+0700)