Lautoka está 0 hora detrás de Wellington

Lautoka
FJST (UTC+1300)
05:00:46 AM
Do, 01/11/2020
Wellington
NZDT (UTC+1300)
05:00:46 AM
Do, 01/11/2020

Tiempo de vuelo

Los dos lugares están a 2644 kilómetros de distancia.

Un vuelo sin escalas durará aproximadamente 3 horas 18 minutos.

Lautoka & Wellington - Hora por Hora Lista de Diferencia de Tiempo

Lautoka 00:00 01:00 02:00 03:00 04:00 05:00 06:00 07:00 08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00 22:00 23:00
Wellington 00:00 01:00 02:00 03:00 04:00 05:00 06:00 07:00 08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00 22:00 23:00
Wellington 00:00 01:00 02:00 03:00 04:00 05:00 06:00 07:00 08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00 22:00 23:00
Lautoka 00:00 01:00 02:00 03:00 04:00 05:00 06:00 07:00 08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00 22:00 23:00

Lautoka & Wellington - Diferencia horaria durante 2020

diferencia horaria Hora de inicio Hora de finalización Zona horaria de Lautoka Zona horaria de Wellington
0 hora 01/01/2020
00:00:00 UTC
18/01/2020
14:00:00 UTC
FJST (UTC+1300) NZDT (UTC+1300)
-1 hora 18/01/2020
14:00:00 UTC
04/04/2020
14:00:00 UTC
FJT (UTC+1200) NZDT (UTC+1300)
0 hora 04/04/2020
14:00:00 UTC
26/09/2020
14:00:00 UTC
FJT (UTC+1200) NZST (UTC+1200)
-1 hora 26/09/2020
14:00:00 UTC
31/10/2020
14:00:00 UTC
FJT (UTC+1200) NZDT (UTC+1300)
0 hora 31/10/2020
14:00:00 UTC
01/01/2021
00:00:00 UTC
FJST (UTC+1300) NZDT (UTC+1300)

Lautoka & Wellington - Diferencia horaria durante 2021

diferencia horaria Hora de inicio Hora de finalización Zona horaria de Lautoka Zona horaria de Wellington
0 hora 01/01/2021
00:00:00 UTC
16/01/2021
14:00:00 UTC
FJST (UTC+1300) NZDT (UTC+1300)
-1 hora 16/01/2021
14:00:00 UTC
03/04/2021
14:00:00 UTC
FJT (UTC+1200) NZDT (UTC+1300)
0 hora 03/04/2021
14:00:00 UTC
25/09/2021
14:00:00 UTC
FJT (UTC+1200) NZST (UTC+1200)
-1 hora 25/09/2021
14:00:00 UTC
06/11/2021
14:00:00 UTC
FJT (UTC+1200) NZDT (UTC+1300)
0 hora 06/11/2021
14:00:00 UTC
01/01/2022
00:00:00 UTC
FJST (UTC+1300) NZDT (UTC+1300)