Lautoka está 0 hora detrás de Auckland

Lautoka
FJT (UTC+1200)
11:12:58 PM
Do, 18/04/2021
Auckland
NZST (UTC+1200)
11:12:58 PM
Do, 18/04/2021

Tiempo de vuelo

Los dos lugares están a 2154 kilómetros de distancia.

Un vuelo sin escalas durará aproximadamente 2 horas 41 minutos.

Lautoka & Auckland - Hora por Hora Lista de Diferencia de Tiempo

Lautoka 00:00 01:00 02:00 03:00 04:00 05:00 06:00 07:00 08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00 22:00 23:00
Auckland 00:00 01:00 02:00 03:00 04:00 05:00 06:00 07:00 08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00 22:00 23:00
Auckland 00:00 01:00 02:00 03:00 04:00 05:00 06:00 07:00 08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00 22:00 23:00
Lautoka 00:00 01:00 02:00 03:00 04:00 05:00 06:00 07:00 08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00 22:00 23:00

Lautoka & Auckland - Diferencia horaria durante 2021

diferencia horaria Hora de inicio Hora de finalización Zona horaria de Lautoka Zona horaria de Auckland
0 hora 01/01/2021
00:00:00 UTC
16/01/2021
14:00:00 UTC
FJST (UTC+1300) NZDT (UTC+1300)
-1 hora 16/01/2021
14:00:00 UTC
03/04/2021
14:00:00 UTC
FJT (UTC+1200) NZDT (UTC+1300)
0 hora 03/04/2021
14:00:00 UTC
25/09/2021
14:00:00 UTC
FJT (UTC+1200) NZST (UTC+1200)
-1 hora 25/09/2021
14:00:00 UTC
06/11/2021
14:00:00 UTC
FJT (UTC+1200) NZDT (UTC+1300)
0 hora 06/11/2021
14:00:00 UTC
01/01/2022
00:00:00 UTC
FJST (UTC+1300) NZDT (UTC+1300)

Lautoka & Auckland - Diferencia horaria durante 2022

diferencia horaria Hora de inicio Hora de finalización Zona horaria de Lautoka Zona horaria de Auckland
0 hora 01/01/2022
00:00:00 UTC
15/01/2022
14:00:00 UTC
FJST (UTC+1300) NZDT (UTC+1300)
-1 hora 15/01/2022
14:00:00 UTC
02/04/2022
14:00:00 UTC
FJT (UTC+1200) NZDT (UTC+1300)
0 hora 02/04/2022
14:00:00 UTC
24/09/2022
14:00:00 UTC
FJT (UTC+1200) NZST (UTC+1200)
-1 hora 24/09/2022
14:00:00 UTC
05/11/2022
14:00:00 UTC
FJT (UTC+1200) NZDT (UTC+1300)
0 hora 05/11/2022
14:00:00 UTC
01/01/2023
00:00:00 UTC
FJST (UTC+1300) NZDT (UTC+1300)