Beijing está 6 horas por delante de Bucarest

Beijing
CST (UTC+0800)
11:19:47 AM
Ju, 21/11/2019
Bucarest
EET (UTC+0200)
05:19:47 AM
Ju, 21/11/2019

Tiempo de vuelo

Los dos lugares están a 7058 kilómetros de distancia.

Un vuelo sin escalas durará aproximadamente 8 horas 49 minutos.

Beijing & Bucarest - Hora por Hora Lista de Diferencia de Tiempo

Beijing 00:00 01:00 02:00 03:00 04:00 05:00 06:00 07:00 08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00 22:00 23:00
Bucarest 18:00 19:00 20:00 21:00 22:00 23:00 00:00 01:00 02:00 03:00 04:00 05:00 06:00 07:00 08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00
Bucarest 00:00 01:00 02:00 03:00 04:00 05:00 06:00 07:00 08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00 22:00 23:00
Beijing 06:00 07:00 08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00 22:00 23:00 00:00 01:00 02:00 03:00 04:00 05:00

Beijing & Bucarest - Diferencia horaria durante 2019

diferencia horaria Hora de inicio Hora de finalización Zona horaria de Beijing Zona horaria de Bucarest
6 horas 01/01/2019
00:00:00 UTC
31/03/2019
01:00:00 UTC
CST (UTC+0800) EET (UTC+0200)
5 horas 31/03/2019
01:00:00 UTC
27/10/2019
01:00:00 UTC
CST (UTC+0800) EEST (UTC+0300)
6 horas 27/10/2019
01:00:00 UTC
01/01/2020
00:00:00 UTC
CST (UTC+0800) EET (UTC+0200)

Beijing & Bucarest - Diferencia horaria durante 2020

diferencia horaria Hora de inicio Hora de finalización Zona horaria de Beijing Zona horaria de Bucarest
6 horas 01/01/2020
00:00:00 UTC
29/03/2020
01:00:00 UTC
CST (UTC+0800) EET (UTC+0200)
5 horas 29/03/2020
01:00:00 UTC
25/10/2020
01:00:00 UTC
CST (UTC+0800) EEST (UTC+0300)
6 horas 25/10/2020
01:00:00 UTC
01/01/2021
00:00:00 UTC
CST (UTC+0800) EET (UTC+0200)