Saskatoon está 2 horas detrás de Nueva York

Saskatoon
CST (UTC-0600)
05:43:49 PM
Ju, 09/04/2020
Nueva York
EDT (UTC-0400)
07:43:49 PM
Ju, 09/04/2020

Tiempo de vuelo

Los dos lugares están a 2776 kilómetros de distancia.

Un vuelo sin escalas durará aproximadamente 3 horas 28 minutos.

Saskatoon & Nueva York - Hora por Hora Lista de Diferencia de Tiempo

Saskatoon 00:00 01:00 02:00 03:00 04:00 05:00 06:00 07:00 08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00 22:00 23:00
Nueva York 02:00 03:00 04:00 05:00 06:00 07:00 08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00 22:00 23:00 00:00 01:00
Nueva York 00:00 01:00 02:00 03:00 04:00 05:00 06:00 07:00 08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00 22:00 23:00
Saskatoon 22:00 23:00 00:00 01:00 02:00 03:00 04:00 05:00 06:00 07:00 08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00

Saskatoon & Nueva York - Diferencia horaria durante 2020

diferencia horaria Hora de inicio Hora de finalización Zona horaria de Saskatoon Zona horaria de Nueva York
-1 hora 01/01/2020
00:00:00 UTC
08/03/2020
07:00:00 UTC
CST (UTC-0600) EST (UTC-0500)
-2 hora 08/03/2020
07:00:00 UTC
01/11/2020
06:00:00 UTC
CST (UTC-0600) EDT (UTC-0400)
-1 hora 01/11/2020
06:00:00 UTC
01/01/2021
00:00:00 UTC
CST (UTC-0600) EST (UTC-0500)

Saskatoon & Nueva York - Diferencia horaria durante 2021

diferencia horaria Hora de inicio Hora de finalización Zona horaria de Saskatoon Zona horaria de Nueva York
-1 hora 01/01/2021
00:00:00 UTC
14/03/2021
07:00:00 UTC
CST (UTC-0600) EST (UTC-0500)
-2 hora 14/03/2021
07:00:00 UTC
07/11/2021
06:00:00 UTC
CST (UTC-0600) EDT (UTC-0400)
-1 hora 07/11/2021
06:00:00 UTC
01/01/2022
00:00:00 UTC
CST (UTC-0600) EST (UTC-0500)