Saskatoon está 1 hora detrás de Chicago

Saskatoon
CST (UTC-0600)
04:26:23 PM
Ju, 09/04/2020
Chicago
CDT (UTC-0500)
05:26:23 PM
Ju, 09/04/2020

Tiempo de vuelo

Los dos lugares están a 1831 kilómetros de distancia.

Un vuelo sin escalas durará aproximadamente 2 horas 17 minutos.

Saskatoon & Chicago - Hora por Hora Lista de Diferencia de Tiempo

Saskatoon 00:00 01:00 02:00 03:00 04:00 05:00 06:00 07:00 08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00 22:00 23:00
Chicago 01:00 02:00 03:00 04:00 05:00 06:00 07:00 08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00 22:00 23:00 00:00
Chicago 00:00 01:00 02:00 03:00 04:00 05:00 06:00 07:00 08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00 22:00 23:00
Saskatoon 23:00 00:00 01:00 02:00 03:00 04:00 05:00 06:00 07:00 08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00 22:00

Saskatoon & Chicago - Diferencia horaria durante 2020

diferencia horaria Hora de inicio Hora de finalización Zona horaria de Saskatoon Zona horaria de Chicago
0 hora 01/01/2020
00:00:00 UTC
08/03/2020
08:00:00 UTC
CST (UTC-0600) CST (UTC-0600)
-1 hora 08/03/2020
08:00:00 UTC
01/11/2020
07:00:00 UTC
CST (UTC-0600) CDT (UTC-0500)
0 hora 01/11/2020
07:00:00 UTC
01/01/2021
00:00:00 UTC
CST (UTC-0600) CST (UTC-0600)

Saskatoon & Chicago - Diferencia horaria durante 2021

diferencia horaria Hora de inicio Hora de finalización Zona horaria de Saskatoon Zona horaria de Chicago
0 hora 01/01/2021
00:00:00 UTC
14/03/2021
08:00:00 UTC
CST (UTC-0600) CST (UTC-0600)
-1 hora 14/03/2021
08:00:00 UTC
07/11/2021
07:00:00 UTC
CST (UTC-0600) CDT (UTC-0500)
0 hora 07/11/2021
07:00:00 UTC
01/01/2022
00:00:00 UTC
CST (UTC-0600) CST (UTC-0600)