Oakville está 12 horas detrás de Manila

Oakville
EDT (UTC-0400)
12:36:08 PM
Lu, 06/07/2020
Manila
PHT (UTC+0800)
12:36:08 AM
Ma, 07/07/2020

Tiempo de vuelo

Los dos lugares están a 13227 kilómetros de distancia.

Un vuelo sin escalas durará aproximadamente 16 horas 32 minutos.

Oakville & Manila - Hora por Hora Lista de Diferencia de Tiempo

Oakville 00:00 01:00 02:00 03:00 04:00 05:00 06:00 07:00 08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00 22:00 23:00
Manila 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00 22:00 23:00 00:00 01:00 02:00 03:00 04:00 05:00 06:00 07:00 08:00 09:00 10:00 11:00
Manila 00:00 01:00 02:00 03:00 04:00 05:00 06:00 07:00 08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00 22:00 23:00
Oakville 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00 22:00 23:00 00:00 01:00 02:00 03:00 04:00 05:00 06:00 07:00 08:00 09:00 10:00 11:00

Oakville & Manila - Diferencia horaria durante 2020

diferencia horaria Hora de inicio Hora de finalización Zona horaria de Oakville Zona horaria de Manila
-13 hora 01/01/2020
00:00:00 UTC
08/03/2020
07:00:00 UTC
EST (UTC-0500) PHT (UTC+0800)
-12 hora 08/03/2020
07:00:00 UTC
01/11/2020
06:00:00 UTC
EDT (UTC-0400) PHT (UTC+0800)
-13 hora 01/11/2020
06:00:00 UTC
01/01/2021
00:00:00 UTC
EST (UTC-0500) PHT (UTC+0800)

Oakville & Manila - Diferencia horaria durante 2021

diferencia horaria Hora de inicio Hora de finalización Zona horaria de Oakville Zona horaria de Manila
-13 hora 01/01/2021
00:00:00 UTC
14/03/2021
07:00:00 UTC
EST (UTC-0500) PHT (UTC+0800)
-12 hora 14/03/2021
07:00:00 UTC
07/11/2021
06:00:00 UTC
EDT (UTC-0400) PHT (UTC+0800)
-13 hora 07/11/2021
06:00:00 UTC
01/01/2022
00:00:00 UTC
EST (UTC-0500) PHT (UTC+0800)