Oakville está 11 horas detrás de Jacarta

Oakville
EDT (UTC-0400)
05:16:47 AM
Do, 05/07/2020
Jacarta
WIB (UTC+0700)
04:16:47 PM
Do, 05/07/2020

Tiempo de vuelo

Los dos lugares están a 15824 kilómetros de distancia.

Un vuelo sin escalas durará aproximadamente 19 horas 46 minutos.

Oakville & Jacarta - Hora por Hora Lista de Diferencia de Tiempo

Oakville 00:00 01:00 02:00 03:00 04:00 05:00 06:00 07:00 08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00 22:00 23:00
Jacarta 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00 22:00 23:00 00:00 01:00 02:00 03:00 04:00 05:00 06:00 07:00 08:00 09:00 10:00
Jacarta 00:00 01:00 02:00 03:00 04:00 05:00 06:00 07:00 08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00 22:00 23:00
Oakville 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00 22:00 23:00 00:00 01:00 02:00 03:00 04:00 05:00 06:00 07:00 08:00 09:00 10:00 11:00 12:00

Oakville & Jacarta - Diferencia horaria durante 2020

diferencia horaria Hora de inicio Hora de finalización Zona horaria de Oakville Zona horaria de Jacarta
-12 hora 01/01/2020
00:00:00 UTC
08/03/2020
07:00:00 UTC
EST (UTC-0500) WIB (UTC+0700)
-11 hora 08/03/2020
07:00:00 UTC
01/11/2020
06:00:00 UTC
EDT (UTC-0400) WIB (UTC+0700)
-12 hora 01/11/2020
06:00:00 UTC
01/01/2021
00:00:00 UTC
EST (UTC-0500) WIB (UTC+0700)

Oakville & Jacarta - Diferencia horaria durante 2021

diferencia horaria Hora de inicio Hora de finalización Zona horaria de Oakville Zona horaria de Jacarta
-12 hora 01/01/2021
00:00:00 UTC
14/03/2021
07:00:00 UTC
EST (UTC-0500) WIB (UTC+0700)
-11 hora 14/03/2021
07:00:00 UTC
07/11/2021
06:00:00 UTC
EDT (UTC-0400) WIB (UTC+0700)
-12 hora 07/11/2021
06:00:00 UTC
01/01/2022
00:00:00 UTC
EST (UTC-0500) WIB (UTC+0700)