Oakville está 0 hora detrás de Montreal

Oakville
EDT (UTC-0400)
11:28:16 AM
Ma, 22/09/2020
Montreal
EDT (UTC-0400)
11:28:16 AM
Ma, 22/09/2020

Tiempo de vuelo

Los dos lugares están a 535 kilómetros de distancia.

Un vuelo sin escalas durará aproximadamente 0 hora 40 minutos.

Oakville & Montreal - Hora por Hora Lista de Diferencia de Tiempo

Oakville 00:00 01:00 02:00 03:00 04:00 05:00 06:00 07:00 08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00 22:00 23:00
Montreal 00:00 01:00 02:00 03:00 04:00 05:00 06:00 07:00 08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00 22:00 23:00
Montreal 00:00 01:00 02:00 03:00 04:00 05:00 06:00 07:00 08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00 22:00 23:00
Oakville 00:00 01:00 02:00 03:00 04:00 05:00 06:00 07:00 08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00 22:00 23:00

Oakville & Montreal - Diferencia horaria durante 2020

diferencia horaria Hora de inicio Hora de finalización Zona horaria de Oakville Zona horaria de Montreal
0 hora 01/01/2020
00:00:00 UTC
08/03/2020
07:00:00 UTC
EST (UTC-0500) EST (UTC-0500)
0 hora 08/03/2020
07:00:00 UTC
01/11/2020
06:00:00 UTC
EDT (UTC-0400) EDT (UTC-0400)
0 hora 01/11/2020
06:00:00 UTC
01/01/2021
00:00:00 UTC
EST (UTC-0500) EST (UTC-0500)

Oakville & Montreal - Diferencia horaria durante 2021

diferencia horaria Hora de inicio Hora de finalización Zona horaria de Oakville Zona horaria de Montreal
0 hora 01/01/2021
00:00:00 UTC
14/03/2021
07:00:00 UTC
EST (UTC-0500) EST (UTC-0500)
0 hora 14/03/2021
07:00:00 UTC
07/11/2021
06:00:00 UTC
EDT (UTC-0400) EDT (UTC-0400)
0 hora 07/11/2021
06:00:00 UTC
01/01/2022
00:00:00 UTC
EST (UTC-0500) EST (UTC-0500)