Montreal está 14 horas detrás de Tokio

Montreal
EST (UTC-0500)
02:57:19 AM
Do, 23/02/2020
Tokio
JST (UTC+0900)
04:57:19 PM
Do, 23/02/2020

Tiempo de vuelo

Los dos lugares están a 10390 kilómetros de distancia.

Un vuelo sin escalas durará aproximadamente 12 horas 59 minutos.

Montreal & Tokio - Hora por Hora Lista de Diferencia de Tiempo

Montreal 00:00 01:00 02:00 03:00 04:00 05:00 06:00 07:00 08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00 22:00 23:00
Tokio 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00 22:00 23:00 00:00 01:00 02:00 03:00 04:00 05:00 06:00 07:00 08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00
Tokio 00:00 01:00 02:00 03:00 04:00 05:00 06:00 07:00 08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00 22:00 23:00
Montreal 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00 22:00 23:00 00:00 01:00 02:00 03:00 04:00 05:00 06:00 07:00 08:00 09:00

Montreal & Tokio - Diferencia horaria durante 2020

diferencia horaria Hora de inicio Hora de finalización Zona horaria de Montreal Zona horaria de Tokio
-14 hora 01/01/2020
00:00:00 UTC
08/03/2020
07:00:00 UTC
EST (UTC-0500) JST (UTC+0900)
-13 hora 08/03/2020
07:00:00 UTC
01/11/2020
06:00:00 UTC
EDT (UTC-0400) JST (UTC+0900)
-14 hora 01/11/2020
06:00:00 UTC
01/01/2021
00:00:00 UTC
EST (UTC-0500) JST (UTC+0900)

Montreal & Tokio - Diferencia horaria durante 2021

diferencia horaria Hora de inicio Hora de finalización Zona horaria de Montreal Zona horaria de Tokio
-14 hora 01/01/2021
00:00:00 UTC
14/03/2021
07:00:00 UTC
EST (UTC-0500) JST (UTC+0900)
-13 hora 14/03/2021
07:00:00 UTC
07/11/2021
06:00:00 UTC
EDT (UTC-0400) JST (UTC+0900)
-14 hora 07/11/2021
06:00:00 UTC
01/01/2022
00:00:00 UTC
EST (UTC-0500) JST (UTC+0900)