Mississauga está 6 horas detrás de Budapest

Mississauga
EDT (UTC-0400)
04:42:07 PM
Ju, 09/07/2020
Budapest
CEST (UTC+0200)
10:42:07 PM
Ju, 09/07/2020

Tiempo de vuelo

Los dos lugares están a 7144 kilómetros de distancia.

Un vuelo sin escalas durará aproximadamente 8 horas 55 minutos.

Mississauga & Budapest - Hora por Hora Lista de Diferencia de Tiempo

Mississauga 00:00 01:00 02:00 03:00 04:00 05:00 06:00 07:00 08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00 22:00 23:00
Budapest 06:00 07:00 08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00 22:00 23:00 00:00 01:00 02:00 03:00 04:00 05:00
Budapest 00:00 01:00 02:00 03:00 04:00 05:00 06:00 07:00 08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00 22:00 23:00
Mississauga 18:00 19:00 20:00 21:00 22:00 23:00 00:00 01:00 02:00 03:00 04:00 05:00 06:00 07:00 08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00

Mississauga & Budapest - Diferencia horaria durante 2020

diferencia horaria Hora de inicio Hora de finalización Zona horaria de Mississauga Zona horaria de Budapest
-6 hora 01/01/2020
00:00:00 UTC
08/03/2020
07:00:00 UTC
EST (UTC-0500) CET (UTC+0100)
-5 hora 08/03/2020
07:00:00 UTC
29/03/2020
01:00:00 UTC
EDT (UTC-0400) CET (UTC+0100)
-6 hora 29/03/2020
01:00:00 UTC
25/10/2020
01:00:00 UTC
EDT (UTC-0400) CEST (UTC+0200)
-5 hora 25/10/2020
01:00:00 UTC
01/11/2020
06:00:00 UTC
EDT (UTC-0400) CET (UTC+0100)
-6 hora 01/11/2020
06:00:00 UTC
01/01/2021
00:00:00 UTC
EST (UTC-0500) CET (UTC+0100)

Mississauga & Budapest - Diferencia horaria durante 2021

diferencia horaria Hora de inicio Hora de finalización Zona horaria de Mississauga Zona horaria de Budapest
-6 hora 01/01/2021
00:00:00 UTC
14/03/2021
07:00:00 UTC
EST (UTC-0500) CET (UTC+0100)
-5 hora 14/03/2021
07:00:00 UTC
28/03/2021
01:00:00 UTC
EDT (UTC-0400) CET (UTC+0100)
-6 hora 28/03/2021
01:00:00 UTC
31/10/2021
01:00:00 UTC
EDT (UTC-0400) CEST (UTC+0200)
-5 hora 31/10/2021
01:00:00 UTC
07/11/2021
06:00:00 UTC
EDT (UTC-0400) CET (UTC+0100)
-6 hora 07/11/2021
06:00:00 UTC
01/01/2022
00:00:00 UTC
EST (UTC-0500) CET (UTC+0100)