Longueuil está 16 horas detrás de Wellington

Longueuil
EDT (UTC-0400)
08:23:29 AM
Mi, 08/04/2020
Wellington
NZST (UTC+1200)
12:23:29 AM
Ju, 09/04/2020

Tiempo de vuelo

Los dos lugares están a 14647 kilómetros de distancia.

Un vuelo sin escalas durará aproximadamente 18 horas 18 minutos.

Longueuil & Wellington - Hora por Hora Lista de Diferencia de Tiempo

Longueuil 00:00 01:00 02:00 03:00 04:00 05:00 06:00 07:00 08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00 22:00 23:00
Wellington 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00 22:00 23:00 00:00 01:00 02:00 03:00 04:00 05:00 06:00 07:00 08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00
Wellington 00:00 01:00 02:00 03:00 04:00 05:00 06:00 07:00 08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00 22:00 23:00
Longueuil 08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00 22:00 23:00 00:00 01:00 02:00 03:00 04:00 05:00 06:00 07:00

Longueuil & Wellington - Diferencia horaria durante 2020

diferencia horaria Hora de inicio Hora de finalización Zona horaria de Longueuil Zona horaria de Wellington
-18 hora 01/01/2020
00:00:00 UTC
08/03/2020
07:00:00 UTC
EST (UTC-0500) NZDT (UTC+1300)
-17 hora 08/03/2020
07:00:00 UTC
04/04/2020
14:00:00 UTC
EDT (UTC-0400) NZDT (UTC+1300)
-16 hora 04/04/2020
14:00:00 UTC
26/09/2020
14:00:00 UTC
EDT (UTC-0400) NZST (UTC+1200)
-17 hora 26/09/2020
14:00:00 UTC
01/11/2020
06:00:00 UTC
EDT (UTC-0400) NZDT (UTC+1300)
-18 hora 01/11/2020
06:00:00 UTC
01/01/2021
00:00:00 UTC
EST (UTC-0500) NZDT (UTC+1300)

Longueuil & Wellington - Diferencia horaria durante 2021

diferencia horaria Hora de inicio Hora de finalización Zona horaria de Longueuil Zona horaria de Wellington
-18 hora 01/01/2021
00:00:00 UTC
14/03/2021
07:00:00 UTC
EST (UTC-0500) NZDT (UTC+1300)
-17 hora 14/03/2021
07:00:00 UTC
03/04/2021
14:00:00 UTC
EDT (UTC-0400) NZDT (UTC+1300)
-16 hora 03/04/2021
14:00:00 UTC
25/09/2021
14:00:00 UTC
EDT (UTC-0400) NZST (UTC+1200)
-17 hora 25/09/2021
14:00:00 UTC
07/11/2021
06:00:00 UTC
EDT (UTC-0400) NZDT (UTC+1300)
-18 hora 07/11/2021
06:00:00 UTC
01/01/2022
00:00:00 UTC
EST (UTC-0500) NZDT (UTC+1300)