Fort Nelson está 14 horas detrás de Bangkok

Fort Nelson
PDT (UTC-0700)
01:11:02 AM
Sa, 26/09/2020
Bangkok
ICT (UTC+0700)
03:11:02 PM
Sa, 26/09/2020

Tiempo de vuelo

Los dos lugares están a 11092 kilómetros de distancia.

Un vuelo sin escalas durará aproximadamente 13 horas 51 minutos.

Fort Nelson & Bangkok - Hora por Hora Lista de Diferencia de Tiempo

Fort Nelson 00:00 01:00 02:00 03:00 04:00 05:00 06:00 07:00 08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00 22:00 23:00
Bangkok 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00 22:00 23:00 00:00 01:00 02:00 03:00 04:00 05:00 06:00 07:00 08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00
Bangkok 00:00 01:00 02:00 03:00 04:00 05:00 06:00 07:00 08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00 22:00 23:00
Fort Nelson 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00 22:00 23:00 00:00 01:00 02:00 03:00 04:00 05:00 06:00 07:00 08:00 09:00

Fort Nelson & Bangkok - Diferencia horaria durante 2020

diferencia horaria Hora de inicio Hora de finalización Zona horaria de Fort Nelson Zona horaria de Bangkok
-15 hora 01/01/2020
00:00:00 UTC
08/03/2020
10:00:00 UTC
PST (UTC-0800) ICT (UTC+0700)
-14 hora 08/03/2020
10:00:00 UTC
01/11/2020
09:00:00 UTC
PDT (UTC-0700) ICT (UTC+0700)
-15 hora 01/11/2020
09:00:00 UTC
01/01/2021
00:00:00 UTC
PST (UTC-0800) ICT (UTC+0700)

Fort Nelson & Bangkok - Diferencia horaria durante 2021

diferencia horaria Hora de inicio Hora de finalización Zona horaria de Fort Nelson Zona horaria de Bangkok
-15 hora 01/01/2021
00:00:00 UTC
14/03/2021
10:00:00 UTC
PST (UTC-0800) ICT (UTC+0700)
-14 hora 14/03/2021
10:00:00 UTC
07/11/2021
09:00:00 UTC
PDT (UTC-0700) ICT (UTC+0700)
-15 hora 07/11/2021
09:00:00 UTC
01/01/2022
00:00:00 UTC
PST (UTC-0800) ICT (UTC+0700)