Fort Nelson está 17 horas detrás de Tokio

Fort Nelson
PST (UTC-0800)
10:02:41 AM
Lu, 09/12/2019
Tokio
JST (UTC+0900)
03:02:41 AM
Ma, 10/12/2019

Tiempo de vuelo

Los dos lugares están a 7112 kilómetros de distancia.

Un vuelo sin escalas durará aproximadamente 8 horas 53 minutos.

Fort Nelson & Tokio - Hora por Hora Lista de Diferencia de Tiempo

Fort Nelson 00:00 01:00 02:00 03:00 04:00 05:00 06:00 07:00 08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00 22:00 23:00
Tokio 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00 22:00 23:00 00:00 01:00 02:00 03:00 04:00 05:00 06:00 07:00 08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00
Tokio 00:00 01:00 02:00 03:00 04:00 05:00 06:00 07:00 08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00 22:00 23:00
Fort Nelson 07:00 08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00 22:00 23:00 00:00 01:00 02:00 03:00 04:00 05:00 06:00

Fort Nelson & Tokio - Diferencia horaria durante 2019

diferencia horaria Hora de inicio Hora de finalización Zona horaria de Fort Nelson Zona horaria de Tokio
-17 hora 01/01/2019
00:00:00 UTC
10/03/2019
10:00:00 UTC
PST (UTC-0800) JST (UTC+0900)
-16 hora 10/03/2019
10:00:00 UTC
03/11/2019
09:00:00 UTC
PDT (UTC-0700) JST (UTC+0900)
-17 hora 03/11/2019
09:00:00 UTC
01/01/2020
00:00:00 UTC
PST (UTC-0800) JST (UTC+0900)

Fort Nelson & Tokio - Diferencia horaria durante 2020

diferencia horaria Hora de inicio Hora de finalización Zona horaria de Fort Nelson Zona horaria de Tokio
-17 hora 01/01/2020
00:00:00 UTC
08/03/2020
10:00:00 UTC
PST (UTC-0800) JST (UTC+0900)
-16 hora 08/03/2020
10:00:00 UTC
01/11/2020
09:00:00 UTC
PDT (UTC-0700) JST (UTC+0900)
-17 hora 01/11/2020
09:00:00 UTC
01/01/2021
00:00:00 UTC
PST (UTC-0800) JST (UTC+0900)