Edmonton está 9 horas detrás de Estanbul

Edmonton
MDT (UTC-0600)
12:20:04 PM
Ma, 07/07/2020
Estanbul
+03 (UTC+0300)
09:20:04 PM
Ma, 07/07/2020

Tiempo de vuelo

Los dos lugares están a 8905 kilómetros de distancia.

Un vuelo sin escalas durará aproximadamente 11 horas 7 minutos.

Edmonton & Estanbul - Hora por Hora Lista de Diferencia de Tiempo

Edmonton 00:00 01:00 02:00 03:00 04:00 05:00 06:00 07:00 08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00 22:00 23:00
Estanbul 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00 22:00 23:00 00:00 01:00 02:00 03:00 04:00 05:00 06:00 07:00 08:00
Estanbul 00:00 01:00 02:00 03:00 04:00 05:00 06:00 07:00 08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00 22:00 23:00
Edmonton 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00 22:00 23:00 00:00 01:00 02:00 03:00 04:00 05:00 06:00 07:00 08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00

Edmonton & Estanbul - Diferencia horaria durante 2020

diferencia horaria Hora de inicio Hora de finalización Zona horaria de Edmonton Zona horaria de Estanbul
-10 hora 01/01/2020
00:00:00 UTC
08/03/2020
09:00:00 UTC
MST (UTC-0700) +03 (UTC+0300)
-9 hora 08/03/2020
09:00:00 UTC
01/11/2020
08:00:00 UTC
MDT (UTC-0600) +03 (UTC+0300)
-10 hora 01/11/2020
08:00:00 UTC
01/01/2021
00:00:00 UTC
MST (UTC-0700) +03 (UTC+0300)

Edmonton & Estanbul - Diferencia horaria durante 2021

diferencia horaria Hora de inicio Hora de finalización Zona horaria de Edmonton Zona horaria de Estanbul
-10 hora 01/01/2021
00:00:00 UTC
14/03/2021
09:00:00 UTC
MST (UTC-0700) +03 (UTC+0300)
-9 hora 14/03/2021
09:00:00 UTC
07/11/2021
08:00:00 UTC
MDT (UTC-0600) +03 (UTC+0300)
-10 hora 07/11/2021
08:00:00 UTC
01/01/2022
00:00:00 UTC
MST (UTC-0700) +03 (UTC+0300)