Dawson City está 15 horas detrás de Shanghai

Dawson City
PDT (UTC-0700)
06:54:51 PM
Ju, 02/04/2020
Shanghai
CST (UTC+0800)
09:54:51 AM
Vi, 03/04/2020

Tiempo de vuelo

Los dos lugares están a 7345 kilómetros de distancia.

Un vuelo sin escalas durará aproximadamente 9 horas 10 minutos.

Dawson City & Shanghai - Hora por Hora Lista de Diferencia de Tiempo

Dawson City 00:00 01:00 02:00 03:00 04:00 05:00 06:00 07:00 08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00 22:00 23:00
Shanghai 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00 22:00 23:00 00:00 01:00 02:00 03:00 04:00 05:00 06:00 07:00 08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00
Shanghai 00:00 01:00 02:00 03:00 04:00 05:00 06:00 07:00 08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00 22:00 23:00
Dawson City 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00 22:00 23:00 00:00 01:00 02:00 03:00 04:00 05:00 06:00 07:00 08:00

Dawson City & Shanghai - Diferencia horaria durante 2020

diferencia horaria Hora de inicio Hora de finalización Zona horaria de Dawson City Zona horaria de Shanghai
-16 hora 01/01/2020
00:00:00 UTC
08/03/2020
10:00:00 UTC
PST (UTC-0800) CST (UTC+0800)
-15 hora 08/03/2020
10:00:00 UTC
01/11/2020
09:00:00 UTC
PDT (UTC-0700) CST (UTC+0800)
-16 hora 01/11/2020
09:00:00 UTC
01/01/2021
00:00:00 UTC
PST (UTC-0800) CST (UTC+0800)

Dawson City & Shanghai - Diferencia horaria durante 2021

diferencia horaria Hora de inicio Hora de finalización Zona horaria de Dawson City Zona horaria de Shanghai
-16 hora 01/01/2021
00:00:00 UTC
14/03/2021
10:00:00 UTC
PST (UTC-0800) CST (UTC+0800)
-15 hora 14/03/2021
10:00:00 UTC
07/11/2021
09:00:00 UTC
PDT (UTC-0700) CST (UTC+0800)
-16 hora 07/11/2021
09:00:00 UTC
01/01/2022
00:00:00 UTC
PST (UTC-0800) CST (UTC+0800)