Ouro Preto está 5 horas detrás de Antalya

Ouro Preto
BRST (UTC-0200)
03:15:22 AM
Ju, 12/12/2019
Antalya
+03 (UTC+0300)
08:15:22 AM
Ju, 12/12/2019

Tiempo de vuelo

Los dos lugares están a 10038 kilómetros de distancia.

Un vuelo sin escalas durará aproximadamente 12 horas 32 minutos.

Ouro Preto & Antalya - Hora por Hora Lista de Diferencia de Tiempo

Ouro Preto 00:00 01:00 02:00 03:00 04:00 05:00 06:00 07:00 08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00 22:00 23:00
Antalya 05:00 06:00 07:00 08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00 22:00 23:00 00:00 01:00 02:00 03:00 04:00
Antalya 00:00 01:00 02:00 03:00 04:00 05:00 06:00 07:00 08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00 22:00 23:00
Ouro Preto 19:00 20:00 21:00 22:00 23:00 00:00 01:00 02:00 03:00 04:00 05:00 06:00 07:00 08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00

Ouro Preto & Antalya - Diferencia horaria durante 2019

diferencia horaria Hora de inicio Hora de finalización Zona horaria de Ouro Preto Zona horaria de Antalya
-5 hora 01/01/2019
00:00:00 UTC
17/02/2019
02:00:00 UTC
BRST (UTC-0200) +03 (UTC+0300)
-6 hora 17/02/2019
02:00:00 UTC
20/10/2019
03:00:00 UTC
BRT (UTC-0300) +03 (UTC+0300)
-5 hora 20/10/2019
03:00:00 UTC
01/01/2020
00:00:00 UTC
BRST (UTC-0200) +03 (UTC+0300)

Ouro Preto & Antalya - Diferencia horaria durante 2020

diferencia horaria Hora de inicio Hora de finalización Zona horaria de Ouro Preto Zona horaria de Antalya
-5 hora 01/01/2020
00:00:00 UTC
16/02/2020
02:00:00 UTC
BRST (UTC-0200) +03 (UTC+0300)
-6 hora 16/02/2020
02:00:00 UTC
18/10/2020
03:00:00 UTC
BRT (UTC-0300) +03 (UTC+0300)
-5 hora 18/10/2020
03:00:00 UTC
01/01/2021
00:00:00 UTC
BRST (UTC-0200) +03 (UTC+0300)