Barra Mansa, Río de Janeiro está 5 horas detrás de Estanbul

Estanbul
+03 (UTC+0300)
06:05:01 AM
Lu, 18/11/2019

Tiempo de vuelo

Los dos lugares están a 10321 kilómetros de distancia.

Un vuelo sin escalas durará aproximadamente 12 horas 54 minutos.

Barra Mansa, Río de Janeiro & Estanbul - Hora por Hora Lista de Diferencia de Tiempo

Barra Mansa, Río de Janeiro 00:00 01:00 02:00 03:00 04:00 05:00 06:00 07:00 08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00 22:00 23:00
Estanbul 05:00 06:00 07:00 08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00 22:00 23:00 00:00 01:00 02:00 03:00 04:00
Estanbul 00:00 01:00 02:00 03:00 04:00 05:00 06:00 07:00 08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00 22:00 23:00
Barra Mansa, Río de Janeiro 19:00 20:00 21:00 22:00 23:00 00:00 01:00 02:00 03:00 04:00 05:00 06:00 07:00 08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00

Barra Mansa, Río de Janeiro & Estanbul - Diferencia horaria durante 2019

diferencia horaria Hora de inicio Hora de finalización Zona horaria de Barra Mansa, Río de Janeiro Zona horaria de Estanbul
-5 hora 01/01/2019
00:00:00 UTC
17/02/2019
02:00:00 UTC
BRST (UTC-0200) +03 (UTC+0300)
-6 hora 17/02/2019
02:00:00 UTC
20/10/2019
03:00:00 UTC
BRT (UTC-0300) +03 (UTC+0300)
-5 hora 20/10/2019
03:00:00 UTC
01/01/2020
00:00:00 UTC
BRST (UTC-0200) +03 (UTC+0300)

Barra Mansa, Río de Janeiro & Estanbul - Diferencia horaria durante 2020

diferencia horaria Hora de inicio Hora de finalización Zona horaria de Barra Mansa, Río de Janeiro Zona horaria de Estanbul
-5 hora 01/01/2020
00:00:00 UTC
16/02/2020
02:00:00 UTC
BRST (UTC-0200) +03 (UTC+0300)
-6 hora 16/02/2020
02:00:00 UTC
18/10/2020
03:00:00 UTC
BRT (UTC-0300) +03 (UTC+0300)
-5 hora 18/10/2020
03:00:00 UTC
01/01/2021
00:00:00 UTC
BRST (UTC-0200) +03 (UTC+0300)