Barra Mansa, Río de Janeiro está 10 horas detrás de Singapur

Singapur
SGT (UTC+0800)
01:16:03 AM
Sa, 23/11/2019

Tiempo de vuelo

Los dos lugares están a 15825 kilómetros de distancia.

Un vuelo sin escalas durará aproximadamente 19 horas 46 minutos.

Barra Mansa, Río de Janeiro & Singapur - Hora por Hora Lista de Diferencia de Tiempo

Barra Mansa, Río de Janeiro 00:00 01:00 02:00 03:00 04:00 05:00 06:00 07:00 08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00 22:00 23:00
Singapur 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00 22:00 23:00 00:00 01:00 02:00 03:00 04:00 05:00 06:00 07:00 08:00 09:00
Singapur 00:00 01:00 02:00 03:00 04:00 05:00 06:00 07:00 08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00 22:00 23:00
Barra Mansa, Río de Janeiro 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00 22:00 23:00 00:00 01:00 02:00 03:00 04:00 05:00 06:00 07:00 08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00

Barra Mansa, Río de Janeiro & Singapur - Diferencia horaria durante 2019

diferencia horaria Hora de inicio Hora de finalización Zona horaria de Barra Mansa, Río de Janeiro Zona horaria de Singapur
-10 hora 01/01/2019
00:00:00 UTC
17/02/2019
02:00:00 UTC
BRST (UTC-0200) SGT (UTC+0800)
-11 hora 17/02/2019
02:00:00 UTC
20/10/2019
03:00:00 UTC
BRT (UTC-0300) SGT (UTC+0800)
-10 hora 20/10/2019
03:00:00 UTC
01/01/2020
00:00:00 UTC
BRST (UTC-0200) SGT (UTC+0800)

Barra Mansa, Río de Janeiro & Singapur - Diferencia horaria durante 2020

diferencia horaria Hora de inicio Hora de finalización Zona horaria de Barra Mansa, Río de Janeiro Zona horaria de Singapur
-10 hora 01/01/2020
00:00:00 UTC
16/02/2020
02:00:00 UTC
BRST (UTC-0200) SGT (UTC+0800)
-11 hora 16/02/2020
02:00:00 UTC
18/10/2020
03:00:00 UTC
BRT (UTC-0300) SGT (UTC+0800)
-10 hora 18/10/2020
03:00:00 UTC
01/01/2021
00:00:00 UTC
BRST (UTC-0200) SGT (UTC+0800)