Belmopan está 1 hora detrás de Montreal

Belmopan
CST (UTC-0600)
03:40:40 AM
Ju, 04/03/2021
Montreal
EST (UTC-0500)
04:40:40 AM
Ju, 04/03/2021

Tiempo de vuelo

Los dos lugares están a 3443 kilómetros de distancia.

Un vuelo sin escalas durará aproximadamente 4 horas 18 minutos.

Belmopan & Montreal - Hora por Hora Lista de Diferencia de Tiempo

Belmopan 00:00 01:00 02:00 03:00 04:00 05:00 06:00 07:00 08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00 22:00 23:00
Montreal 01:00 02:00 03:00 04:00 05:00 06:00 07:00 08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00 22:00 23:00 00:00
Montreal 00:00 01:00 02:00 03:00 04:00 05:00 06:00 07:00 08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00 22:00 23:00
Belmopan 23:00 00:00 01:00 02:00 03:00 04:00 05:00 06:00 07:00 08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00 22:00

Belmopan & Montreal - Diferencia horaria durante 2021

diferencia horaria Hora de inicio Hora de finalización Zona horaria de Belmopan Zona horaria de Montreal
-1 hora 01/01/2021
00:00:00 UTC
14/03/2021
07:00:00 UTC
CST (UTC-0600) EST (UTC-0500)
-2 hora 14/03/2021
07:00:00 UTC
07/11/2021
06:00:00 UTC
CST (UTC-0600) EDT (UTC-0400)
-1 hora 07/11/2021
06:00:00 UTC
01/01/2022
00:00:00 UTC
CST (UTC-0600) EST (UTC-0500)

Belmopan & Montreal - Diferencia horaria durante 2022

diferencia horaria Hora de inicio Hora de finalización Zona horaria de Belmopan Zona horaria de Montreal
-1 hora 01/01/2022
00:00:00 UTC
13/03/2022
07:00:00 UTC
CST (UTC-0600) EST (UTC-0500)
-2 hora 13/03/2022
07:00:00 UTC
06/11/2022
06:00:00 UTC
CST (UTC-0600) EDT (UTC-0400)
-1 hora 06/11/2022
06:00:00 UTC
01/01/2023
00:00:00 UTC
CST (UTC-0600) EST (UTC-0500)