Eisenstadt está 6 horas detrás de Shanghai

Eisenstadt
CEST (UTC+0200)
01:01:37 AM
Lu, 19/04/2021
Shanghai
CST (UTC+0800)
07:01:37 AM
Lu, 19/04/2021

Tiempo de vuelo

Los dos lugares están a 8487 kilómetros de distancia.

Un vuelo sin escalas durará aproximadamente 10 horas 36 minutos.

Eisenstadt & Shanghai - Hora por Hora Lista de Diferencia de Tiempo

Eisenstadt 00:00 01:00 02:00 03:00 04:00 05:00 06:00 07:00 08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00 22:00 23:00
Shanghai 06:00 07:00 08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00 22:00 23:00 00:00 01:00 02:00 03:00 04:00 05:00
Shanghai 00:00 01:00 02:00 03:00 04:00 05:00 06:00 07:00 08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00 22:00 23:00
Eisenstadt 18:00 19:00 20:00 21:00 22:00 23:00 00:00 01:00 02:00 03:00 04:00 05:00 06:00 07:00 08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00

Eisenstadt & Shanghai - Diferencia horaria durante 2021

diferencia horaria Hora de inicio Hora de finalización Zona horaria de Eisenstadt Zona horaria de Shanghai
-7 hora 01/01/2021
00:00:00 UTC
28/03/2021
01:00:00 UTC
CET (UTC+0100) CST (UTC+0800)
-6 hora 28/03/2021
01:00:00 UTC
31/10/2021
01:00:00 UTC
CEST (UTC+0200) CST (UTC+0800)
-7 hora 31/10/2021
01:00:00 UTC
01/01/2022
00:00:00 UTC
CET (UTC+0100) CST (UTC+0800)

Eisenstadt & Shanghai - Diferencia horaria durante 2022

diferencia horaria Hora de inicio Hora de finalización Zona horaria de Eisenstadt Zona horaria de Shanghai
-7 hora 01/01/2022
00:00:00 UTC
27/03/2022
01:00:00 UTC
CET (UTC+0100) CST (UTC+0800)
-6 hora 27/03/2022
01:00:00 UTC
30/10/2022
01:00:00 UTC
CEST (UTC+0200) CST (UTC+0800)
-7 hora 30/10/2022
01:00:00 UTC
01/01/2023
00:00:00 UTC
CET (UTC+0100) CST (UTC+0800)