Perth está 6 horas por delante de Copenhague

Perth
AWST (UTC+0800)
04:15:55 PM
Sa, 26/09/2020
Copenhague
CEST (UTC+0200)
10:15:55 AM
Sa, 26/09/2020

Tiempo de vuelo

Los dos lugares están a 13695 kilómetros de distancia.

Un vuelo sin escalas durará aproximadamente 17 horas 7 minutos.

Perth & Copenhague - Hora por Hora Lista de Diferencia de Tiempo

Perth 00:00 01:00 02:00 03:00 04:00 05:00 06:00 07:00 08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00 22:00 23:00
Copenhague 18:00 19:00 20:00 21:00 22:00 23:00 00:00 01:00 02:00 03:00 04:00 05:00 06:00 07:00 08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00
Copenhague 00:00 01:00 02:00 03:00 04:00 05:00 06:00 07:00 08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00 22:00 23:00
Perth 06:00 07:00 08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00 22:00 23:00 00:00 01:00 02:00 03:00 04:00 05:00

Perth & Copenhague - Diferencia horaria durante 2020

diferencia horaria Hora de inicio Hora de finalización Zona horaria de Perth Zona horaria de Copenhague
7 horas 01/01/2020
00:00:00 UTC
29/03/2020
01:00:00 UTC
AWST (UTC+0800) CET (UTC+0100)
6 horas 29/03/2020
01:00:00 UTC
25/10/2020
01:00:00 UTC
AWST (UTC+0800) CEST (UTC+0200)
7 horas 25/10/2020
01:00:00 UTC
01/01/2021
00:00:00 UTC
AWST (UTC+0800) CET (UTC+0100)

Perth & Copenhague - Diferencia horaria durante 2021

diferencia horaria Hora de inicio Hora de finalización Zona horaria de Perth Zona horaria de Copenhague
7 horas 01/01/2021
00:00:00 UTC
28/03/2021
01:00:00 UTC
AWST (UTC+0800) CET (UTC+0100)
6 horas 28/03/2021
01:00:00 UTC
31/10/2021
01:00:00 UTC
AWST (UTC+0800) CEST (UTC+0200)
7 horas 31/10/2021
01:00:00 UTC
01/01/2022
00:00:00 UTC
AWST (UTC+0800) CET (UTC+0100)