Buenos Aires está 4 horas detrás de Milán

Buenos Aires
ART (UTC-0300)
01:47:34 AM
Vi, 15/11/2019
Milán
CET (UTC+0100)
05:47:34 AM
Vi, 15/11/2019

Tiempo de vuelo

Los dos lugares están a 11189 kilómetros de distancia.

Un vuelo sin escalas durará aproximadamente 13 horas 59 minutos.

Buenos Aires & Milán - Hora por Hora Lista de Diferencia de Tiempo

Buenos Aires 00:00 01:00 02:00 03:00 04:00 05:00 06:00 07:00 08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00 22:00 23:00
Milán 04:00 05:00 06:00 07:00 08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00 22:00 23:00 00:00 01:00 02:00 03:00
Milán 00:00 01:00 02:00 03:00 04:00 05:00 06:00 07:00 08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00 22:00 23:00
Buenos Aires 20:00 21:00 22:00 23:00 00:00 01:00 02:00 03:00 04:00 05:00 06:00 07:00 08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00

Buenos Aires & Milán - Diferencia horaria durante 2019

diferencia horaria Hora de inicio Hora de finalización Zona horaria de Buenos Aires Zona horaria de Milán
-4 hora 01/01/2019
00:00:00 UTC
31/03/2019
01:00:00 UTC
ART (UTC-0300) CET (UTC+0100)
-5 hora 31/03/2019
01:00:00 UTC
27/10/2019
01:00:00 UTC
ART (UTC-0300) CEST (UTC+0200)
-4 hora 27/10/2019
01:00:00 UTC
01/01/2020
00:00:00 UTC
ART (UTC-0300) CET (UTC+0100)

Buenos Aires & Milán - Diferencia horaria durante 2020

diferencia horaria Hora de inicio Hora de finalización Zona horaria de Buenos Aires Zona horaria de Milán
-4 hora 01/01/2020
00:00:00 UTC
29/03/2020
01:00:00 UTC
ART (UTC-0300) CET (UTC+0100)
-5 hora 29/03/2020
01:00:00 UTC
25/10/2020
01:00:00 UTC
ART (UTC-0300) CEST (UTC+0200)
-4 hora 25/10/2020
01:00:00 UTC
01/01/2021
00:00:00 UTC
ART (UTC-0300) CET (UTC+0100)