Bushmills está 7 horas detrás de Hong Kong

Bushmills
BST (UTC+0100)
04:51:08 AM
Ju, 09/04/2020
Hong Kong
HKT (UTC+0800)
11:51:08 AM
Ju, 09/04/2020

Tiempo de vuelo

Los dos lugares están a 9740 kilómetros de distancia.

Un vuelo sin escalas durará aproximadamente 12 horas 10 minutos.

Bushmills & Hong Kong - Hora por Hora Lista de Diferencia de Tiempo

Bushmills 00:00 01:00 02:00 03:00 04:00 05:00 06:00 07:00 08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00 22:00 23:00
Hong Kong 07:00 08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00 22:00 23:00 00:00 01:00 02:00 03:00 04:00 05:00 06:00
Hong Kong 00:00 01:00 02:00 03:00 04:00 05:00 06:00 07:00 08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00 22:00 23:00
Bushmills 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00 22:00 23:00 00:00 01:00 02:00 03:00 04:00 05:00 06:00 07:00 08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00

Bushmills & Hong Kong - Diferencia horaria durante 2020

diferencia horaria Hora de inicio Hora de finalización Zona horaria de Bushmills Zona horaria de Hong Kong
-8 hora 01/01/2020
00:00:00 UTC
29/03/2020
01:00:00 UTC
GMT (UTC+0000) HKT (UTC+0800)
-7 hora 29/03/2020
01:00:00 UTC
25/10/2020
01:00:00 UTC
BST (UTC+0100) HKT (UTC+0800)
-8 hora 25/10/2020
01:00:00 UTC
01/01/2021
00:00:00 UTC
GMT (UTC+0000) HKT (UTC+0800)

Bushmills & Hong Kong - Diferencia horaria durante 2021

diferencia horaria Hora de inicio Hora de finalización Zona horaria de Bushmills Zona horaria de Hong Kong
-8 hora 01/01/2021
00:00:00 UTC
28/03/2021
01:00:00 UTC
GMT (UTC+0000) HKT (UTC+0800)
-7 hora 28/03/2021
01:00:00 UTC
31/10/2021
01:00:00 UTC
BST (UTC+0100) HKT (UTC+0800)
-8 hora 31/10/2021
01:00:00 UTC
01/01/2022
00:00:00 UTC
GMT (UTC+0000) HKT (UTC+0800)