Hong Kong está 8 horas por delante de Londres

Hong Kong
HKT (UTC+0800)
05:15:15 PM
Ju, 04/03/2021
Londres
GMT (UTC+0000)
09:15:15 AM
Ju, 04/03/2021

Tiempo de vuelo

Los dos lugares están a 9626 kilómetros de distancia.

Un vuelo sin escalas durará aproximadamente 12 horas 1 minuto.

Hong Kong & Londres - Hora por Hora Lista de Diferencia de Tiempo

Hong Kong 00:00 01:00 02:00 03:00 04:00 05:00 06:00 07:00 08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00 22:00 23:00
Londres 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00 22:00 23:00 00:00 01:00 02:00 03:00 04:00 05:00 06:00 07:00 08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00
Londres 00:00 01:00 02:00 03:00 04:00 05:00 06:00 07:00 08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00 22:00 23:00
Hong Kong 08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00 22:00 23:00 00:00 01:00 02:00 03:00 04:00 05:00 06:00 07:00

Hong Kong & Londres - Diferencia horaria durante 2021

diferencia horaria Hora de inicio Hora de finalización Zona horaria de Hong Kong Zona horaria de Londres
8 horas 01/01/2021
00:00:00 UTC
28/03/2021
01:00:00 UTC
HKT (UTC+0800) GMT (UTC+0000)
7 horas 28/03/2021
01:00:00 UTC
31/10/2021
01:00:00 UTC
HKT (UTC+0800) BST (UTC+0100)
8 horas 31/10/2021
01:00:00 UTC
01/01/2022
00:00:00 UTC
HKT (UTC+0800) GMT (UTC+0000)

Hong Kong & Londres - Diferencia horaria durante 2022

diferencia horaria Hora de inicio Hora de finalización Zona horaria de Hong Kong Zona horaria de Londres
8 horas 01/01/2022
00:00:00 UTC
27/03/2022
01:00:00 UTC
HKT (UTC+0800) GMT (UTC+0000)
7 horas 27/03/2022
01:00:00 UTC
30/10/2022
01:00:00 UTC
HKT (UTC+0800) BST (UTC+0100)
8 horas 30/10/2022
01:00:00 UTC
01/01/2023
00:00:00 UTC
HKT (UTC+0800) GMT (UTC+0000)