Hong Kong está 5 horas detrás de Auckland

Hong Kong
HKT (UTC+0800)
07:10:36 AM
Ju, 25/02/2021
Auckland
NZDT (UTC+1300)
12:10:36 PM
Ju, 25/02/2021

Tiempo de vuelo

Los dos lugares están a 9134 kilómetros de distancia.

Un vuelo sin escalas durará aproximadamente 11 horas 25 minutos.

Hong Kong & Auckland - Hora por Hora Lista de Diferencia de Tiempo

Hong Kong 00:00 01:00 02:00 03:00 04:00 05:00 06:00 07:00 08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00 22:00 23:00
Auckland 05:00 06:00 07:00 08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00 22:00 23:00 00:00 01:00 02:00 03:00 04:00
Auckland 00:00 01:00 02:00 03:00 04:00 05:00 06:00 07:00 08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00 22:00 23:00
Hong Kong 19:00 20:00 21:00 22:00 23:00 00:00 01:00 02:00 03:00 04:00 05:00 06:00 07:00 08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00

Hong Kong & Auckland - Diferencia horaria durante 2021

diferencia horaria Hora de inicio Hora de finalización Zona horaria de Hong Kong Zona horaria de Auckland
-5 hora 01/01/2021
00:00:00 UTC
03/04/2021
14:00:00 UTC
HKT (UTC+0800) NZDT (UTC+1300)
-4 hora 03/04/2021
14:00:00 UTC
25/09/2021
14:00:00 UTC
HKT (UTC+0800) NZST (UTC+1200)
-5 hora 25/09/2021
14:00:00 UTC
01/01/2022
00:00:00 UTC
HKT (UTC+0800) NZDT (UTC+1300)

Hong Kong & Auckland - Diferencia horaria durante 2022

diferencia horaria Hora de inicio Hora de finalización Zona horaria de Hong Kong Zona horaria de Auckland
-5 hora 01/01/2022
00:00:00 UTC
02/04/2022
14:00:00 UTC
HKT (UTC+0800) NZDT (UTC+1300)
-4 hora 02/04/2022
14:00:00 UTC
24/09/2022
14:00:00 UTC
HKT (UTC+0800) NZST (UTC+1200)
-5 hora 24/09/2022
14:00:00 UTC
01/01/2023
00:00:00 UTC
HKT (UTC+0800) NZDT (UTC+1300)