Hong Kong está 6 horas por delante de Petra

Hong Kong
HKT (UTC+0800)
05:48:52 PM
Ju, 04/03/2021
Petra
EET (UTC+0200)
11:48:52 AM
Ju, 04/03/2021

Tiempo de vuelo

Los dos lugares están a 7747 kilómetros de distancia.

Un vuelo sin escalas durará aproximadamente 9 horas 41 minutos.

Hong Kong & Petra - Hora por Hora Lista de Diferencia de Tiempo

Hong Kong 00:00 01:00 02:00 03:00 04:00 05:00 06:00 07:00 08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00 22:00 23:00
Petra 18:00 19:00 20:00 21:00 22:00 23:00 00:00 01:00 02:00 03:00 04:00 05:00 06:00 07:00 08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00
Petra 00:00 01:00 02:00 03:00 04:00 05:00 06:00 07:00 08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00 22:00 23:00
Hong Kong 06:00 07:00 08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00 22:00 23:00 00:00 01:00 02:00 03:00 04:00 05:00

Hong Kong & Petra - Diferencia horaria durante 2021

diferencia horaria Hora de inicio Hora de finalización Zona horaria de Hong Kong Zona horaria de Petra
6 horas 01/01/2021
00:00:00 UTC
25/03/2021
22:00:00 UTC
HKT (UTC+0800) EET (UTC+0200)
5 horas 25/03/2021
22:00:00 UTC
28/10/2021
22:00:00 UTC
HKT (UTC+0800) EEST (UTC+0300)
6 horas 28/10/2021
22:00:00 UTC
01/01/2022
00:00:00 UTC
HKT (UTC+0800) EET (UTC+0200)

Hong Kong & Petra - Diferencia horaria durante 2022

diferencia horaria Hora de inicio Hora de finalización Zona horaria de Hong Kong Zona horaria de Petra
6 horas 01/01/2022
00:00:00 UTC
31/03/2022
22:00:00 UTC
HKT (UTC+0800) EET (UTC+0200)
5 horas 31/03/2022
22:00:00 UTC
27/10/2022
22:00:00 UTC
HKT (UTC+0800) EEST (UTC+0300)
6 horas 27/10/2022
22:00:00 UTC
01/01/2023
00:00:00 UTC
HKT (UTC+0800) EET (UTC+0200)