Hong Kong está 13 horas por delante de Montreal

Hong Kong
HKT (UTC+0800)
09:03:34 AM
Lu, 01/03/2021
Montreal
EST (UTC-0500)
08:03:34 PM
Do, 28/02/2021

Tiempo de vuelo

Los dos lugares están a 12435 kilómetros de distancia.

Un vuelo sin escalas durará aproximadamente 15 horas 32 minutos.

Hong Kong & Montreal - Hora por Hora Lista de Diferencia de Tiempo

Hong Kong 00:00 01:00 02:00 03:00 04:00 05:00 06:00 07:00 08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00 22:00 23:00
Montreal 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00 22:00 23:00 00:00 01:00 02:00 03:00 04:00 05:00 06:00 07:00 08:00 09:00 10:00
Montreal 00:00 01:00 02:00 03:00 04:00 05:00 06:00 07:00 08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00 22:00 23:00
Hong Kong 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00 22:00 23:00 00:00 01:00 02:00 03:00 04:00 05:00 06:00 07:00 08:00 09:00 10:00 11:00 12:00

Hong Kong & Montreal - Diferencia horaria durante 2021

diferencia horaria Hora de inicio Hora de finalización Zona horaria de Hong Kong Zona horaria de Montreal
13 horas 01/01/2021
00:00:00 UTC
14/03/2021
07:00:00 UTC
HKT (UTC+0800) EST (UTC-0500)
12 horas 14/03/2021
07:00:00 UTC
07/11/2021
06:00:00 UTC
HKT (UTC+0800) EDT (UTC-0400)
13 horas 07/11/2021
06:00:00 UTC
01/01/2022
00:00:00 UTC
HKT (UTC+0800) EST (UTC-0500)

Hong Kong & Montreal - Diferencia horaria durante 2022

diferencia horaria Hora de inicio Hora de finalización Zona horaria de Hong Kong Zona horaria de Montreal
13 horas 01/01/2022
00:00:00 UTC
13/03/2022
07:00:00 UTC
HKT (UTC+0800) EST (UTC-0500)
12 horas 13/03/2022
07:00:00 UTC
06/11/2022
06:00:00 UTC
HKT (UTC+0800) EDT (UTC-0400)
13 horas 06/11/2022
06:00:00 UTC
01/01/2023
00:00:00 UTC
HKT (UTC+0800) EST (UTC-0500)